Ltesty.pl

Kategoria A i B punkty karne – co robić?

Przekroczenie p-któw karnych po 4 czerwca 2018 – jaka perspektywa dla kierowców? Odpowiedź znajdziemy tu:

„Egzamin państwowy na prawo jazdy składa się zarówno ze sprawdzenia wiedzy podstawowej jak i wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Mając więc wątpliwość co do wiedzy i umiejętności kierowcy (przekroczona liczba punktów za wykroczenia w ruchu drogowym) sprawdzeniu należy poddać całość wymaganej od danego kierowcy wiedzy i umiejętności.”

Continue Reading

Blue offroad car on tree branch

Prawo jazdy po 4 czerwca 2018

Szykują się niemałe zmiany dla osób starających się o prawo jazdy. Zmiany miały obowiązywać o stycznia 2018, ale opóźnienia związane z wprowadzaniem systemu Centralnej Ewidencji Kierowców CEPiK niejako wymusiły przesunięcie zmian na 4 czerwca 2018 r.

Zdając na prawo jazdy po 4 czerwca 2018 r. kierowca będzie objęty 2-letnim okresem próbnym i w tym czasie trzeba:

1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:

a) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym; Continue Reading

rondo ltesty

Nauka jazdy na rondzie

Prawidłowy kierunek poruszania się po rondzie

Kierowca, zbliżając się do skrzyżowania o ruchu okrężnym ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Rondo jest skrzyżowaniem nietypowym, gdyż ruch odbywa się dookoła placu/wyspy. Continue Reading